·       OO Metro začalo dne 6. 4. 2018 působit jako čtvrtý subjekt sdružený v Odborové radě.

·       Její členové mají zachovány veškeré výhody , jako přímí členové Odborové rady a členové OR prostřednictvím ZO OSD Motol.

·       OO Metro pověřuje Odborovou radu svým zastupováním a vyjednáváním o Dodatku KS v DP Praha a.s.

·       OO Metro pověřuje Odborovou radu správou nad svou organizací v oblasti personální, evidenční, pracovně-právní i ekonomické.
(Plná integrace)

·       Odborová rada oplátkou pověřuje OO Metro jednáním na metru na všech úrovních, jménem všech subjektů sdružených v odborové radě.

·       Odborová rada zajistí stejný přístup a podmínky pro práci funkcionářům OO Metro, jako u funkcionářů ostatních subjektů sdružených v Odborové radě, včetně stejných ohodnocení, školení a výhod.

·       Pro přihlášení se do OO Metro lze vyplnit přihlášku do Odborové rady, sami vás zařadíme v evidenci.

·       zde ke stažení leták s informacemi o vstupu do OR (v pdf).

 Na vlastních stránkách OO Metro se dosud pracuje.

 

Kontakt NA PŘEDSEDU OO METRO: p. Jiří Schmid – 799 798 906 , schmid@zoosdmotol.cz